มอบอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบอาหารว่าง จำนวน 120 กล่อง เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด