โครงการ Fix-it จิตอาสา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ Fix-it จิตอาสา จัดทำที่เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30 อัน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 30 ขวด โดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากรนำมอบให้กับพญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด