โครงการ Fix it จิตอาสา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการ Fix it จิตอาสา โดยแผนกช่างไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณเตียงสนาม แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบ Vedio Conference สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation :CI) ณ วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา