โครงการ Fix-it จิตอาสา วัดสระจรเข้

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ Fix it – จิตอาสา โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบ Vedio conference ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ระบบดูแลด้วยชุมชน (Community Isolation) ในการจัดตั้งสถานที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation:CI) ณ วัดสระจรเข้ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา