ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานช่วงโควิด-19

เรืออากาศโท สมพร ปานดำที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เข้ากราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 กันยายน 2564