อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แซนวิชเพื่อสุขภาพ)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 วิชาแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาของโรงพยาบาลด่านขุนทด ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ป้องกันดูแลและช่วยเหลือพี่น้องชาวด่านขุนทดในระหว่างที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด