โครงการ Fix it – จิตอาสา มอบน้ำดื่มศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร มอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองบัวละคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา