โครงการ Fix it – จิตอาสา ประกอบอาหารปรุงสุก (ครัวปันสุข)

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยบุคลากร ประกอบอาหารปรุงสุก (ครัวปันสุข) จำนวน 100 กล่อง และมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และแอลกอฮอลล์ จำนวน 20 ขวด ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลหนองบัวละคร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ Fix it – จิตอาสา วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ บ้านหนองบัวละคร ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา