โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรทางเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ด่านขุนทดที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่ได้ วันที่ 29 กันยายน 2564