“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์”

“ด้วยรักและห่วงใย จากใจครูสู่ลูกศิษย์” ผู้บริหาร ครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณ คุณภาวนา ชัยธนะกาญจน์กุลร้านโซโก้ โคราช และนายณัฐชนน จงเจริญใจ บริษัท ใต้ฟ้า มอเตอร์ คอมพิวเตอร์จำกัด ที่บริจาคเงินถุงยังชีพ และน้ำดื่มช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา