โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับพี่น้องชาวอำเภอด่านขุนทดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ณ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา