โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแผนกวิชาช่างก่อสร้างสำรวจซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ณ บ้านบึงบัวทอง บ้านหนองบัวละคร และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา