นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อลดความรุนแรงและป้องกันการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด