โครงการ fix it – จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ดำเนินโครงการ fix it – จิตอาสา นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถจักรยานยนต์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้างสำรวจซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ