ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบพร้อมโปรแกรมออกแบบ CAD-CAM แบบรวม 2 โปรแกรม ในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อคร