ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา (กลุ่มที่ 2)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ขอขอบคุณ พญ.ต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา (กลุ่มที่ 2) เพื่อลดความรุนแรง และป้องกันการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด (แห่งใหม่)