รับฟังแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรอาชีวศึกษาจากนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรอาชีวศึกษา ให้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเข้ากราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้ง พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา