รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีมอบโล่รางวัลการคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดย ดร.สุเทพแก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี ในการนี้ ดร.กาญจนาเงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (เสาร์ 5) ภายใต้โจทย์ดวลธนูสะท้านฟ้า ท้าผู้กล้าสู่แดนมังกรณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี