ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนอาชีพ และโครงการหลักสูตรระยะสั้น

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการช่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายห้องเรียนอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยออกแบบการเรียน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเพื่อให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถทำได้หรือเป็นอาชีพได้ และ รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนอาชีพที่จัดเป็นหน่วยการเรียน โดยกำหนดให้เรียนในวิชาพื้นฐานหรือวิชาเลือกแบบสะสมหน่วยกิตตั้งแต่มัธยม สามารถนำหน่วยกิตไปนับรวมได้ (Credit bank) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิค หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *