วันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น โดย ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และร่วมการแข่งขันกีฬา(วันครู) ครั้งที่ ๓๘ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง