พิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน ระหว่างสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 7 แห่ง

วันที่ 13 กันยายน 2566
นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจาก ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน ระหว่างสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 7 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานที่ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้วิทยากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ผ่านการจัดอบรม และสนับสนุนวิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยขึ้นจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *