การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านหนองไทร และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่

Read more

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวิทยาลัยฯ โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตอบแทนบุญคุณ (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

คณะครู นักเรียนนักศึ

Read more