การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

?????? 14 ??????? 25

Read more

เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านหนองไทร และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

?????? 9 ??????? 256

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

????????????????????

Read more